Vrije opstelling

Tijdens een conferentie 11-15 juni 2018 in Pezinok bij Bratislava kwamen bijeenkomsten van gelovigen aan de orde als de ultieme manier om als christenen elkaar te ontmoeten en te steunen. De herinnering van Slowaakse Katholieken aan 40 jaar  onderdrukking tijdens communistische dictatuur  deed denken aan Nederlandse Katholieken in de jaren 1568-1850.

Voorgeschiedenis 

Sinds 1956 veroorzaken  tegenstanders van vrijheid, gelijkheid en rationalisering in christelijke gemeenschappen een gestage afkalving.

Maar de resterende traditionele parochies en basis gemeenschappen in vrije opstelling zijn voorlopig een uitkomst voor hen die gewend zijn aan regelmatig kerkbezoek.

Het vereist weinig fantasie om te zien dat deze gemeenschappen over 30 jaar geslonken zouden kunnen zijn tot een huiskamer formaat. Dat formaat heeft in vrije opstelling nu al aantrekkingskracht  voor buitenkerkelijke Katholieken en andere christenen. 

In Pezinok bij Bratislava vertelde een van de gasten dat hij dit jaar Pasen had gevierd aan de huiskamertafel met familie en gasten. De gedachte kwam op om eens na te gaan hoe zo'n viering er uit zou kunnen zien. Een eerste idee staat onder Pasen 2018

In een vrije opstelling zou ook het bidden een speciaal formaat kunnen hebben. Zie gebed.

Bratislava

 

* Ed Schreurs en Herman Häring

* Henk Baars en Ian McGinnity

 

Henk Baars en Ed Schreurs namen 11-15 juni 2018 deel aan een conferentie in Pezinok nabij Bratislava waar om een frisse aanpak van christen zijn werd gevraagd

Visie van Gelovigen plaatst op deze website ontwikkelingen rond basis gemeenschappen.

Zij die niet behoren tot de regelmatige kerkgangers, hebben vaak sociale contacten via hun baan,  vrijwilligerswerk of een vereniging en zijn daarmee tevreden. Zij vinden  dat kerkvieringen daaraan niets hebben toe te voegen.

De vraag is of diezelfde mensen niet iets van hun christelijk overtuiging zouden willen overdragen aan hun kinderen en kleinkinderen in een speciale viering met Pasen, Pinksteren of Kerstmis . Elk idee is welkom.