Gebed

Gebed in vrije opstelling

 

Als je bidt, doe het in stilte

Ook het antwoord zal in stlte komen.

 

MIJN GOD

 

 

 

GOD, KERN VAN AL WAT IK KEN.

 

 

 

IK WIL AAN U DE HOOGSTE EREPLAATS GEVEN IN MIJN LEVEN.

 

 

 

IK DANK U VOOR AL WAT ME IS GEVEN

 

 

 

IK WIL LEVEN NAAR HET VOORBEELD VAN JEZUS.

 

 

 

GEEF ME DE KRACHT OM NIET AF TE WIJKEN VAN ZIJN WEG.

 

 

 

GEEF ME DE KRACHT OM DAADWERKELIJK TE HELPEN WAAR MIJN PERSOONLIJKE INZET NODIG LIJKT TE ZIJN.

 

 

 

LEER ME OM TE DELEN WAT IK KAN MISSEN.

 

 

 

LEER MIJ HOE IK MIJN TALENTEN KAN GEBRUIKEN OM MINDER BEDEELDEN TE HELPEN

 

 

 

LEER MIJ OM ANDEREN TE VERGEVEN DIE ME IETS HEBBEN AANGEDAAN.

 

 

 

GOD, U KOMT DE  EER TOE VOOR ALLES  WAT IK NIET BEGRIJP.