In het verleden hebben vervormingsgezinde organisaties geprobeerd verandering in de katholieke Kerk te bespoedigen door brieven te schrijven aan bisschoppen, conferenties te bezoeken en relevante artikelen te verzamelen. Sinds 2018 ligt het accent op basis gemeenschappen en dialogen. Enige thema's van vroeger zijn nog te vinden onder de volgende links

no deal,

verandering,

humanisme,

democratie,

liefde,

armoede,

catechismus,

vrouwenstem,

achterban,

kwalijke eed,

jeugd

 ,