Priester/leek

 

"Nieuwe wijn vraagt om nieuwe zakken" want nieuwe visies en bevrijdende inzichten kunnen niet worden opgenomen in oude structuren. Dit was het besef dat ons trof tijdens onze kritische theologische reflectie over "Het gemeenschappelijk priesterschap van de vrouw," die het thema was van het forum overleg tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Indiase vrouwen Theologen, gehouden op het pauselijk seminarie in Puna, India 17-19 april 2015.

 

Toen op Witte Donderdag werd gevierd, dat het priesterschap zou zijn ingesteld, hebben wij ons de vraag gesteld: Heeft Jezus echt het priesterambt ingesteld of was zijn viering van de Pascha maaltijd bedoeld als het ultieme betoog voor dienstbaarheid en wel door middel van symbolische gebaren als het wassen van de voeten, het breken van  brood en de overdracht van zijn eigen missie aan zijn leerlingen en om het Rijk Gods te vestigen?

 

Het is duidelijk dat Jezus niet tot een priesterlijke familie behoorde. Ook heeft hij voor zichzelf nooit de term "priester" gebruikt en evenmin voor zijn leerlingen. Integendeel hij verzette zich hevig tegen de cultische priesterlijke structuren van overheersing en onderdrukking van zijn tijd. Jezus vergezicht was niet priesterlijk maar profetisch.

 

Volgens Exodus 19 werd de  hele gemeenschap van Israël als één priesterlijk volk beschouwd. In het Nieuwe Testament is de term "priester" hiereus (Grieks) en Sacerdos (Latijn) één keer gebruikt voor Christus alleen (Hebreeën 7:15) en één keer voor de christelijke gemeenschap  als geheel  op grond van het doopsel (1 Petrus 2: 5).

 

De volgelingen van Jezus, zowel mannen als vrouwen, toonden hun leerling zijn door hun getuigenis en de verschillende dienstverleningen zoals het onderwijs, genezing, profeteren en dienst aan de gemeenschap, hetgeen later is geïnterpreteerd als de uitoefening van hun 'algemeen priesterschap.' In de jonge kerk namen vrouwen deel in de besluitvorming, het leiderschap en de liturgische rollen in de gemeenschap (Handelingen 18: 26, 21: 8-9; Romeinen 16).

 

Als we de geschiedenis van het priesterschap in de kerk natrekken, zien we dat het zich binnen de Kerk heeft ontwikkeld vanuit eigen inzicht in de verhouding tot   het Romeinse Rijk en het cultische priesterschap van het oude Israël. De leiders van de christelijke gemeenschap hebben titels van leiderschap, macht en respect overgenomen van de omringende culturen. Zo kwam men er toe om christelijke leiders “priester” te gaan noemen. Het priestermodel van de Joodse Levieten werd toegepast op een christelijke dienst. Daar vloeide een opleving uit voort van zuiverheidswetten in relatie tot een priesterschap, waarvan vrouwen waren uitgesloten. 

 

Bij kritisch onderzoek van bestaande hiërarchische structuren in de Kerk op basis van het priesterambt, vinden we dat dit een significante afwijking is van de gelijkheid binnen de gemeenschap van leerlingen die Jezus voor ogen stond.  

 

Wij voelen ons geroepen om verder te zoeken. We moeten een nieuwe manier vinden   om uit te groeien als een profetische en getuigende  gemeenschap volgens de visie van Jezus.

 

In de visie van Jezus zou een kerk passen die een allen omvattende gemeenschap is van gelijke leerlingen  die het Rijk Gods brengt als nieuwe wijn die nieuwe zakken nodig heeft.

 

Er is heel wat nodig om die visie werkelijkheid te maken

 

• Onze eigen hiërarchische en patriarchale mentaliteit en die van onze gemeenschappen zou ontworteld moeten worden.

• We moeten het bewustzijn tot leven brengen, dat we leerlingen zijn van de visie van Christus. 

• We moeten weer leiders voor de christelijke gemeenschappen kiezen volgens de criteria opgesteld door de jonge kerk:  mensen vervuld met wijsheid en de Heilige Geest (Handelingen 6: 3)

• Laten we als een familie, een allen omvattende tafelgemeenschap vieren in de vorm van Kleine christelijke gemeenschappen,  de 'huiskerken' van vandaag, waar door het delen van vreugde en verdriet banden ontstaan van steun en solidariteit  waardoor een familiaire gemeenschap wordt opgebouwd.

• We moeten waarde weten toe te kennen aan verschillende vormen van dienstverlening van het volk Gods, die van coördinatoren van Kleine christelijke gemeenschappen, de dienst van de Eucharistie, dienst van het Woord, de diensten van ziekenzorg / onderwijs / sociale zorg / rechtvaardigheid en dergelijke. We moeten ze gelijke waarde toekennen als manieren om de visie van Jezus naderbij te brengen.

 

Daarom dromen wij er van om een nieuwe begrip van <kerk zijn> tot leven te brengen, een kerk met structuren van samenwerking en allen omvattende deelname waarvan niemand is uitgesloten omwille van afkomst, stand of geaardheid. Dit zal ertoe bijdragen dat de christelijke gemeenschap de nieuwe wijnzak wordt van de nieuwe wijn van het Rijk Gods

 

 

Suggesties, vragen, antwoorden en eigen ideeën

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Dit project is opgezet door mr Ed Schreurs voormalig migranten pastor

lid van Strategic Team van Catholic Church Reform International CCRI en coach van de opiniepeiling

<Room for Dialogue>

 

Grensheuvel 2, 5685 AG Best

+31 499 376480

 

www.catholicchurchreform.org/

 

Room for dialogue