India

 

Rome heeft vragen aan jeugdigen tussen 17 en 35 jaar opgesteld met het oog op een concilie over de jeugd in 2018. Tijdens internationale gedachtewisselingen bleken jeugdigen het concilie liever te helpen met antwoorden op vragen die bij henzelf opkomen. Ze werden het eens over de volgende vragen.

 

Vragen van een jeugdige aan leeftijdgenoten

 

 

1.     Wat denk je van de Kerk in de huidige maatschappij?

 

2.   Ga je regelmatig naar de kerk? Waarom wel of waarom niet?

 

3.      Heeft de kerk je geholpen om keuzes te maken in het leven?

 

4.      Hoe zou de kerk betekenis kunnen krijgen voor de jeugd van tegenwoordig?

 

5.      Hoe denk je over de invloed op jeugd via de sociale media van de lijfspreuk <Je leeft maar één keer>  en andere  actuele thema’s en wat kan de kerk doen om jonge mensen te helpen?

 

6.      Wat zou volgens jou het werk van de kerk effectief maken?

 

7.      Op welk gebied zou de kerk haar inzichten en werkzaamheden moeten herzien?

 

8.      Is er volgens jou in jouw leefwereld  sprake van ongelijkheid, onrecht, oplichterij of  andere problemen? Doet de kerk er iets aan om die problemen op te lossen? Zo niet, wat zou de kerk kunnen doen om ze op te lossen?

 

9.      Denk je dat er ongelijkheid, onrecht en/of oplichterij bestaat binnen de kerk? Wat moet er volgens jou gebeuren?

 

10.   Welke kerkelijke evenementen of bijeenkomsten spreken volgens jou de jeugd aan?

 

11.   Welke evenementen of bijeenkomsten buiten de kerk spreken de jeugd wel aan?

 

12.   Wat versta je onder roepingen? Hoe kunnen jeugdigen hun roeping bewust worden gemaakt?

 

13.   Denk je dat priesters, zusters en broeders voldoende getraind zijn om de jeugdgroepen aan te kunnen? Waar zijn ze goed in? Wat missen ze? Heb je een oplossing?

 

14.   Wie is Jezus voor jou?

 

15.   Heb je iets anders mee te delen?

 

Bij voorbaat dank voor elk antwoord. Een samenvatting van de antwoorden gaat naar Rome als advies voor het aanstaande concilie over de jeugd.

 

Groeten van

Rachael Alphonso, Bombay, India

Suggesties, vragen, antwoorden en eigen ideeën

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Dit project is opgezet door mr Ed Schreurs voormalig migranten pastor lid van Strategic Team van Catholic Church Reform International CCRI en coach van de opiniepeiling

<Room for Dialogue>

 

Grensheuvel 2, 5685 AG Best

+31 499 376480

 www.catholicchurchreform.org/

 Room for dialogue