In het verleden heeft Ed Schreurs geprobeerd verandering in de katholieke Kerk te bespoedigen door brieven te schrijven aan bisschoppen, conferenties te bezoeken en relevante artikelen te verzamelen. Sinds 2018 ligt het accent op dialogen. Enige thema's van vroegen zijn nog te vinden onder de volgende links

no deal,

verandering,

humanisme,

democratie,

liefde,

armoede,

catechismus,

vrouwenstem,

achterban,

kwalijke eed,

jeugd

 ,