Spinoza Catechismus

 

 

Eenvoudige vragen

Eenvoudige antwoorden

 


 

Waarvoor zijn wij op aarde?

Wij zijn op aarde om onze talenten ten volle te benutten en blij te zijn als we daarin slagen.

 

Hoe kun jij je talenten benutten?

Een goed middel om je talenten te benutten is helpen waar ze je hulp kunnen gebruiken. Een mooi middel is dat je iemand persoonlijk helpt die je hulp nodig heeft.

 

Wat is extra mooi om voor een ander te doen die hulp nodig heeft?

Extra mooi is het om een ander te hulp komen in een gevaarlijke situatie. 

 

Wat hoort er bij behulpzaam zijn?

Bij behulpzaam zijn hoort sterkte, moed, zelfbeheersing, eerlijkheid, rechtvaardigheid, zachtmoedigheid en vredelievendheid.

 

Wat past niet bij behulpzaam zijn?

Behulpzaam zijn gaat niet samen met liegen en bedrog, met onrecht of  wat dan ook  wegpakken waaraan een ander is gehecht.

 

Wie heeft voorgedaan hoe je kunt helpen?

Ouders helpen hun kinderen zolang die hulp nodig hebben. Soms zorgen mensen voor anderen die niet hun kinderen zijn. Daarover is veel geschreven onder meer in de Bijbel.

 

Wat is de Bijbel?

De Bijbel is de verzameling van boeken van het Oude en het Nieuwe Testament.

 

Wat is een testament?n

Een testament is een geschreven tekst waarin iemand belooft om bij diens sterven iets aan eigen kinderen of aan anderen te geven. Soms staat er in een testament dat die zogenaamde nakomelingen iets moeten doen om het beloofde goed te krijgen.

 

Wat is het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament?

Het Oude Testament zijn boeken waarin het land Palestina beloofd aan de Joden als ze goed zouden leven.

Het Nieuwe Testament zijn boeken waaruit blijkt dat Jezus van Nazareth zegt dat het het Rijk van God, het Rijk van gerechtigheid wordt gevormd door hen die goed voor elkaar zorgen en voor de arme mensen.

 

Wie was Jezus van Nazareth?

Jezus van Nazareth was een Jood die opkwam voor de armen en tegen onrecht. Hij stierf om zijn vrienden te beschermen. Hij stierf aan een kruis. Hij wordt ook wel Jezus Christus genoemd. Jezus Christus betekende Jezus Verlosser of Bevrijder.

 

Wie of wat is God?

God is een woord dat mensen gebruiken voor de kracht en het opperwezen boven en in mensen en in alles wat bestaat.

 

Kun je in contact komen met God?

Bidden is contact zoeken met God. Je kunt dat doen door in bewondering of in dankbaarheid stil te staan bij raadsels in de natuur. Je kunt ook bidden door in stilte aan God kracht te vragen om iets goed te doen.

 

Heb je om te bidden een kerkgebouw nodig?

Een kerkgebouw is nuttig als je samen met anderen wilt bidden, wilt  luisteren naar een preek of als je samen met anderen iets uit het leven van Jezus feestelijk wilt gedenken.

 

Wat is een preek?

Een preek is een oproep om goed te zijn of om iets goeds te doen.

 

Hoe kunnen we weten wat Jezus gezegd en gedaan heeft?

Toen Jezus al enige tijd dood was, zijn over hem verhalen geschreven die evangelies genoemd worden.

 

Noem eens twee gebeurtenissen uit het leven van Jezus die in kerken ieder jaar feestelijk worden herdacht?

 

Met Kerstmis wordt de geboorte van Jezus herdacht, met Pasen zijn dood en verrijzenis.

 

Wat betekent verrijzenis?

Christenen vieren met de verrijzenis dat de geest van Jezus tot leven komt in degenen die zijn voorbeeld willen volgen.

 

Wat is een christen?

Een christen is iemand die er voor uitkomt dat die in de geest van Jezus van Nazareth wil leven.

 

Wat zijn Rooms Katholieken?

Rooms Katholieken zijn christenen die lid zijn van de Rooms Katholieke Kerk.

 

Wat is de Rooms Katholieke Kerk?

De Rooms Katholieke is een organisatie van christenen waarvan de paus, de bisschop van Rome de leiding heeft. 

 

Wat is een bisschop?

In de Rooms Katholieke Kerk zijn bisschoppen door de paus benoemd om op bepaalde plaatsen te regelen wat hij wil. Een bisschop doet dat met behulp van priesters.

 

Door wie wordt de paus aangesteld?

Een paus wordt gekozen door een speciale groep bisschoppen die kardinalen worden genoemd.

 

Wat is een priester?

In de Rooms Katholieke Kerk benoemt de bisschop priesters om ergens te preken en de Eucharistie te verzorgen. Priesters mogen niet getrouwd zijn.

 

Wat is de Eucharistie?

De Eucharistie is een plechtigheid die enige tijd na de dood van Jezus van Nazareth is ingesteld om hem te gedenken. Tijdens die plechtigheid worden door een priester hardop woorden uitgesproken alsof daardoor brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Jezus.

 

Noem nog meer bekende mensen die hun leven hebben gegeven voor andere mensen.

Nelson Mandel bereidde zich 20 jaar in de gevangenis voor om zijn landgenoten uit de slavernij van apartheid te bevrijden.

Mahatma Gandhi bracht Muslims en Hindoes samen om India los te maken van Engelse overheersing. Toen het bijna gelukt was, heeft iemand hem dood geschoten.

Albert Schweitzer, een beroemde organist, gaf zijn loopbaan op om zieken in Afrika te gaan verzorgen.

Joe Mann dekte met zijn lichaam een exploderende granaat af om zijn vriende te beschermen.

 

Wie was Mozes

Volgens boeken van het Oude Testament was hij degene die de Joden uit Egypte naar het beloofde land Palestina heeft geleid.

 

Hoe is de wereld ontstaan?

In het Oude Testament staan verhalen over het begin van de wereld en over de eerste mensen Adam en Eva. Die verhalen zijn bedoeld om ons te leren dat in het begin alles goed was geregeld maar dat mensen het hebben bedorven. Hoe de wereld echt is ontstaan weten we niet zeker.

 

Elke bezoeker van deze site wordt uitgenodigd om met een bruikbare suggestie mee te werken aan de samenstelling van deze catechismus. Nu schoolkinderen veelal niet naar de kerk gaan en geen godsdienst les krijgen, weten ze vaak niet wat geloven inhoudt, De vragen en antwoorden zijn bestemd voor ouders en grootouders om aan hun kinderen of kleinkinderen een idee te geven van een christelijke overtuiging

Suggesties, vragen, antwoorden en eigen ideeën

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Dit project is opgezet door mr Ed Schreurs voormalig migranten pastor

lid van Strategic Team van Catholic Church Reform International CCRI en coach van de opiniepeiling

<Room for Dialogue>

 

Grensheuvel 2, 5685 AG Best

+31 499 376480

 

www.catholicchurchreform.org/

 

Room for dialogue