Kerkmensen

Hier wordt onder woorden gebracht wat gewone gelovigen bezielt.


Christendom is een menslievende beweging met een godvruchtige bezieling.

Voor een wetenschappelijk onderbouwd artikel zie verder

 

Luther

 

Kerkdeur Poster

met voorstellen

 

Op 31 oktober 2017 was het 500 jaar geleden dat Luther voorstellen deed om de kerk te veranderen. Volgens de legende deed deze Duitse Augustijn dat door een pamflet aan te brengen op de kerkdeur in Wittenberg. Nog steeds is de Kerk toe aan hervorming. Daarom worden deze week  pamfletten op kerkdeuren aangebracht ergens in Korea, in Kenia, in Nederland en in vele andere landen en wel met eigentijdse voorstellen.Armoede

 

Bedrijven kunnen op verzoek failliet verklaard worden. De faillissementsaanvraag van arme mensen wordt meestal afgewezen wegens gebrek aan baten. Zij blijven levenslang zitten met hun schulden. <Knooppunt Kerken en Armoede> heeft gevraagd bekendheid te geven aan het <Manifest Schuldvrij>. Voor degene die dit manifest  nog niet gezien heeft,  is hier een samenvatting:

 

 

 

Samenvatting

 

1.      Stop het beboeten van armoede

2.      Stop de wanpraktijken bij incassobureaus

3.      Heroverweeg de marktwerking voor deurwaarders

4.      Zorg voor samenhang: geef de overheid één gezicht

5.      Bied meer mensen perspectief op een schuldvrij bestaan.

 

De motieven en de volledige tekst van het manifest (3 pagina’s) vindt u op  armoede

 

 


Katechismus

"Waartoe zijn wij op aarde?"

Het antwoord op deze vraag was vroeger anders dan u. Blijvend is de waarde van een lijstje met vragen en antwoorden die kinderen aan het denken kunnen zetten over hun eigen bestemming en alles wat daarmee samenhangt. Verder Katechismus

No deal

 

Een aantal Columbianen heeft de plaatselijk bisschoppenconferentie gevraagd zeven doodzonden van de kerk op te biechten opdat het volk haar vergiffenis kan schenken.

 

Ondersteuning van een instituut dat is gebaseerd op een kwaadaardige deal, past niet bij godvrezende mensen.   

 


Suggesties, vragen, antwoorden en eigen ideeën

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.

Dit project is opgezet door mr Ed Schreurs voormalig migranten pastor lid van Strategic Team van Catholic Church Reform International CCRI en coach van de opinievorming

<Room for Dialogue>

 

Grensheuvel 2, 5685 AG Best

+31 499 376480

 www.catholicchurchreform.org/

 Room for dialogue