Dialoogservice

Als je wilt deelnemen aan het eigentijds formuleren van een gelovige overtuiging, steek dan de koppen bij elkaar voor een dialoog met gelovige (voormalige) katholieke, protestantse, humanistische of anderszins gelijkgestemde mensen.

 

In dialogen luister je aandachtig naar elkaar. Je probeert een gevoel te krijgen van wat iemand anders te vertellen heeft, om te ontdekken hoe een bepaald verhaal aansluit op jouw eigen ervaringen en begrippen. Waarderend vragen brengt veelal duidelijkheid.

 

Thema's

  • Verdraagzaamheid
  • Levensdoel
  • wederzijdse ondersteuning
  • Voltooid leven
  • Autonomie van het geweten
  • Liefde en trouw
  • Vertrouwen
  • Hoop en uitzicht

Mogelijkheden

 

Gelovige mensen in dialoog met zessen kunnen formules van gezond verstand op morele kwesties creëren. Later kunnen meer mensen deze formules aannemen als een spiegel die de collectieve wijsheid van de achterban, het gezond verstand van christenen weerspiegelt.

 

Vier stappen

 

 

1 Kennismaken

 

2 Delen van ervaringen

 

3 Inzicht

 

4 Formulering

 

 

Bij 1

Deelnemers stellen zichzelf voor, niet professioneel, maar bijvoorbeeld door te vertellen wat ze denken van een foto, van een uitspraak, of van een bepaald lied lied of gedicht.

Bij 2

Deelnemers vertellen van persoonlijke ervaringen en gevoelens met het probleem dat tevoren is gegeven.

Bij 3

Elke deelnemers probeert een gemeenschappelijke gedragslijn in de verhalen te ontdekken.

Bij 4

Deelnemers proberen een gedragslijn te formuleren waar iedere deelnemer het mee eens is.

 


Houding

 

Voordat je met een dialoog begint, moet je weten wat het verschil is tussen dialoog en discussie. De regels voor dialogen zijn als volgt:

 

1. Vertel een toepasselijk verhaal vanuit je eigen perspectief zonder leerzame conclusie.

2. Gun elkaar tien minuten om een verhaal volledig uit te werken. Weet te zwijgen

3. Ben echt nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van elkaar. Stel alleen open vragen

4. Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet. Elk perspectief en ieders bijdrage telt.

5 Sta toe of dat het een tijdje stil is om te zoeken naar juiste antwoorden.

6. Een van de deelnemers moet de taak accepteren om toe te zien dat elke deelnemer voldoende tijd  krijgt, dat de juiste houding wordt gehandhaafd en dat de vier stappen worden gezet.

 

 

 

Strategie

 

Enkele jaren geleden accepteerden meer dan 35 steden in Nederland een dialoog systeem om burgers een gevoel van samenhorigheid en participatie te geven. Ze gebruikten Appreciative Inquiry, (Waarderend Vragen), de studie van David Cooperrider als uitgangspunt. Ze ondervonden dat gewone mensen hun verhaal liever alleen aan een beperkt aantal deelnemers vertellen in een dialoog bijeenkomst van niet meer dan twee uur. Zo ontstond het 4 stappen systeem van Nederlandindialoog.

 

Visie van Gelovigen heeft dat model gekopieerd en aangepast voor morele kwesties. Als zodanig wordt het gebruikt door de Nederlandse groep van kritisch katholieken Mariënburg. Het wordt beschikbaar gesteld aan organisaties en individuen die een stem willen hebben in het vaststellen van een collectief inzicht van gelovigen.