Kleine Katechismus 2000

Eenvoudige vragen

Eenvoudige antwoorden

 

Waartoe zijn wij op aarde?

Wij zijn op aarde om elkaar te helpen

 

Wie of wat is God

God is een woord dat mensen gebruiken voor de kracht en het super-wezen boven en in mensen en in alles wat bestaat.

 

Wie is Jezus

Jezus was een man die 2000 jaar geleden leefde in Palestina, het land van de Joden.

 

Waarom is Jezus bekend