Dit is de groep van Katholiken die elkaar hebben toegezegd om zich naar beste vermogen in te zetten voor het tot leven brengen van de ideeën van het tweede Vatikaans Concilie.

Degene die ook zo'n verbintens wil aangaan, kan de Engelse tekst naslaan onder de link www.jhn-23.info/pact

 

In de januari 1016 Nieuwsbrief van de Mariënburg vereniging is het volgende bericht ogenomen:

 

Internationaal gezelschap

Deelnemers uit Korea, India, India, Zuid en Noord Amerika, Afrika en vele Europese landen kwamen op 22 november 2015 bijeen om met elkaar te spreken over de vernieuwing van de kerk.

Mariënburg was vertegenwoordigd door Ed Schreurs. Hij en Yosé Höhne-Sparborth (Basisbeweging) gaven sturing aan de gedachtenwisseling tijdens de workshop Oorlog en Vrede. Daar vroeg menigeen aandacht voor opvoeding tot geweldloze vrede met name bij de tweede generatie vluchtelingen.

 

Council 50 Declaration

Prioriteiten liggen in India heel anders dan in Zuid Amerika, anders dan in Afrika en weer anders dan in Europa en Noord Amerika. Toch is het gelukt om ieders instemming te krijgen met een gedetailleerde gezamenlijke verklaring: de Council 50 Declaration. Over oorlog en vrede, gerechtigheid, vrouwenrecht, soberheid, openheid, verantwoordelijk ouderschap, oecumene, milieu, vorming van basisgemeenschappen, dialoog met kerk en wereld, armoede en hulpvaardigheid.

Opvallend is het karakter van de Declaration. Het is geen verzoek aan paus, het is geen oproep aan de bisschoppen om verandering. Neen, het is een bereidverklaring van de deelnemers zelf, een gezamenlijk committment van mensen die bereid zijn hun nek uit te steken. Towards a Church inspired by the Gospel for a world of peace, justice and solidarity. A pact of disciples of Jesus.

Aanbevolen lectuur. En vooral: U kunt deze verklaring mede-ondertekenen.